Centar za savremeno obrazovanje je stručna organizacija angažovana na promociji i podizanju svesti o značaju kvalitetne edukacije i funkcionalnog znanja

Ko smo mi

Centar Za Savremeno Obrazovanje je stručna organizacija koja se bavi podizanjem kvaliteta obrazovanja mladih, promovisanjem zdravih stilova života i etičkih standarda ponašanja mladih.

Šta radimo

Kao društveno odgovorna organizacija trudimo se da poboljšamo edukaciju zajednice, prvenstveno mladih. Organizujemo stručne skupove gde se na inovativan način i savremenim pristupom diskutuje o raznim problemima mladih u zajednici.

Kontakt

Centar za savremeno obrazovanje
Vukasovićeva 19a
11000 Beograd
tel. +381 69 167 25 21