-Radionica kreativne fotografije-

Radionica kreativne fotografije namenjena je mladima koji vole fotografiju, žele njome da se bavi iz hobija ili da kasnije profesionalno napreduju, a trenutno ne poseduju nikakvo ili imaju samo delimično predznanje. Polaznici se ovde upoznaju sa funkcijama i primenom digitalnog foto-aparata i ostalog pribora/opreme u nekim najčešćim životnim situacijama kao i besplatnim softverima za postprodukciju.
Predavanja su propraćena brojnim ilustracijama koje se prikazuju video projektorom, uz praktične demonstracije i objašnjenja kako se postižu pokazani rezultati.
Likovni deo odnosi se na organizaciju elemenata slike, punu izražajnost fotografije kao umetničkog medija i oblika vizuelne komunikacije među ljudima. Predavanja se izvode na savremen i interaktivan način, kombinovanjem klasičnih i formalnih načina edukacije sa savremenim neformalnim metodama, kroz individualan i grupni rad, praktični rad uz instrukcije, demonstracije vežbi i interaktivne konsultacije predavača u toku časova, sa ciljem da polaznici na interesantan, zabavan i savremen način poboljšaju svoju veštinu fotografisanja. Na radionicama se fotografija tretira kao umetnički medij ili dokument, a posebna pažnja usmerena je na likovnost,inovativnost, vizuelizaciju ideje, usaglašavanje karaktera, estetiku i stil fotografskog izražavanja. Ovakav pristup pomoći će učenicima koji planiraju da upišu neku umetničku srednju školu ili fakultet umetnosti, a ostalima da svoje znanje formalizuju praktičnim pristupom. Cilj ove radionice je osposobljavanje polaznika za kontrolu i usaglašavanje likovnih elemenata slike sa tehničkim parametrima i vremenskom dimenzijom u fotografiji, kontrolu procesa vizuelizacije ideje, komunikaciju sa saradnicima i publikom. Nastavni program se sastoji od predavanja, domaćih zadataka sa njihovom stručnom analizom i praktičnih vežbi na terenu. Predavanja su propraćena brojnim ilustracijama koje se prikazuju video projektorom u prostoru koji obezbeđuje Kancelarija za mlade opštine Čukarica.
Program radionica sastoji se iz 4 celine:
1. Kompozicija fotografije: istorija, teorija, estetika, planovi, forma zlatnog preseka, komponovanje i rekomponovanje kadra primenjeno na razne teme fotografisanja. Tehnika fokusiranja, ručno izoštravanje, daljinski okidač ili podešavanje tajmera za autoportret ili grupnu fotografiju. Pružanje osnovnih informacija o izboru digitalnog fotoaparata, displeja, održavanje aparata.
2. Podešavanje parametara ekspoziture: blenda, iso, ekspozicija, korigovanje ekspoziture, edukacija kada se i na koji način pravi selekcija kojih parametara. Modovi: automatsko, poluautomatsko, manuelno; upotreba kreativnih modova i scena, organizacija i arhiviranje fotografija. Dubinska oštrina – dof, optička oštrina, optika, vinjetiranje, flare. Istorijski osvrt na standardne i moderne fotografije sa tehničkog i estetskog aspekta.
3. Upotreba i izbor parametara: objektiva, žižne daljine, filteri, perspektiva, rakus gledanja, balans bele, temperatura svetlosti – predefinisani modovi ili scene, raspon kontrasta. Merenje svetla – zone merenja svetla, kontrast i zonski sistem, kompezacija ekspoziture, stilovi slike, formati fajlova, podešavanje i konvertovanje, arhiviranje, korigovanje spektra boja, intezitet boje, konvertovanje u crno-belu, odnosno u sepiju ili toniranu crno-belu fotografiju, selektivno menjanje kolorita fotografije.
4. Svetlost (prirodna, veštačka) dozirano korišćenje blica, direktno, indirektno, difuzno, funkcije i primena blica, sinhronizacija blica, tipovi osvetljenja, idealno osvetljenje, kvalitet svetla, pravac svetla, upotreba zilberice, osnove fotografisanja predmeta, osnove reklamne fotografije rad sa toplom rasvetom, upotreba stativa, edukacija o održavanju opreme.