-Takmičenje učenika srednjih škola u izradi mobilne aplikacije za lica sa invaliditetom-

Projekat „Zajedno možemo“ predstavlja inicijativu koja želi da kroz takmičenje učenika srednjih škola podstakne razvoj različitih aplikacija za mobilne telefone i unapredi kvalitet života, pre svega mladih osoba sa invaliditetom.
Ovaj program kreiran je na temelju društveno odgovornih i edukativnih modela ponašanja svih mladih u lokalnoj zajednici, a sa jasnim ciljem, da obezbedi lakšu integraciju i aktivno učešće osoba sa invaliditetom u savremenom društvu.
Interes cele zajednice je da pomogne pravilnu inkluziju svih osoba sa invaliditetom i obezbedi im održiv i u granicama mogućnosti, samostalan život u zajednici.
Projekat je usmeren na dodatnu edukaciju učenika srednjih škola iz oblasti programiranja, osnaživanje, društvenu interakciju i dugoročno rešavanje problema nezaposlenosti i neaktivnosti mladih sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Svesni činjenice da je permanentno obrazovanje uslov za moralni i društveni napredak, Projekat smo kreirali kao sinergiju znanja mladih i osoba sa invaliditetom, a sa ciljem prevazilaženja društvenih barijera, veće radne aktivacije i postizanja boljeg kvaliteta života lica sa invaliditetom.
Svrha projekta
Program nastoji da praktičnim alatima pomogne mladim osobama sa hendikepom u postizanju nezavisnosti, boljeg kvaliteta života, pristupačnosti IKT, radnoj aktivaciji i društvenom prihvatanju u lokalnoj zajednici. Program ima jasan cilj, da stvori uslove za uključivanje šire javnosti u rešavanje različitih problema lica sa invaliditetom, da pomogne u rešavanju socijalnih i ličnih problema i da utemenji jasnu podršku budućem socijalnom zapošljavanju. Podizanjem nivoa znanja iz sfere IKT, kao i različitih tehnika i veština iz oblasti programiranja, kod samih srednjoškolaca postiže se visok nivo svesti o pravcima budućeg profesionalnog i obrazovnog usavršavanja.
Koncept projekta
Kroz takmičenje učenika srednjih škola u izradi inovativne mobilne aplikacije za mlade osobe sa invaliditetom, kreira se pravilan društveno odgovoran model ponašanja mladih u lokalnoj zajednici. Koncepcija projekta zasniva se na uključivanju učenika srednjih škola u zanimljivo i kreativno takmičenje u izradi inovativne mobilne aplikacije za mlade osobe sa invaliditetom. Učenici formiraju timove i prijavljuju se predmetnom nastavniku koji ih registruje za takmičenje ispred škole. Tim učenika treba da poseduje adekvatna znanja iz oblasti programiranja na različitim mobilnim platformama. Svaki tim čine predmetni profesor i odabrani učenici (do 4 člana). Definisane teme za izradu mobilne aplikacije obuhvataju 4 odabrane kategorije fizičkih i mentalnih invaliditeta (lica bez vida i sluha, lica sa motornim hendikepom i deca sa smetnjama u razvoju). Izbor tehnike programiranja na mobilnoj platformi potpuno je slobodan.