-Upoznajmo naš Beograd-

Jednodnevne edukativne radionice na projektu „Upoznajmo naš Beograd” namenjene su mladim ljudima koji žele da se informišu o istorijskom i kulturnom nasleđu, kao i znamenitostima glavnog grada. Polaznici se kroz interaktivna predavanja, upoznaju sa nastankom grada, urbanističkim delima i tekovinama, kulturnoj transformaciji i arhitektonskim modelima Beograda.
Sva predavanja propraćena su brojnim ilustracijama i tekstualnim primerima koji se prikazuju video projektorom, uz praktična objašnjenja i razgovor sa prisutnima.
Na radionicama su objedinjene informacije i zanimljivosti o starom Beogradu i životu tadašnjih Beograđana, poznatim institucijama i ljudima. Cilj je da se najmlađoj publici, a kroz istraživanje, dočara Beograd iz prošlosti, njegova arhitektura, struktura, kultura i brojni običaji.
Program radionica sastoji se iz 2 celine:
1. Teorijsko predavanje
2. Grupni rad kroz istraživanje
Teorijska predavanja: nizom interaktivnih prezentacija sa puno fotografija i uz direktan razgovor, učenici se upoznavaju sa kulturno-istorijskim nasleđem, estetskim standardima arhitekture grada, urbanističkim prostornim formama, običajima i znamenitostima Beograda. Polaznici radionica uče o značajnim delovima grada, njihovoj promeni tokom različitih vremenskih perioda, istorijskim građevinama, multikulturalnoj različitosti i običajima, kao i poznatim ličnostima grada.
Grupni rad kroz istraživanje: učenici se dele u grupe i u dogovoru sa predavačima biraju interesantne teme o Beogradu koju zajednički istražuju.Uz pomoćne tekstove i slike, geografske i istorijske pojmove, i uz stručnu pomoć predavača, učenici otkrivaju zanimljive detalje o svom gradu. Deca se motivišu na istraživački rad, timski duh, saznajne aktivnosti i jačanje svesti o znamenitostima grada.